annonse

Kommunen oppklarer: – Badeplassene er fremdeles private

Standstoler
Standstoler: Strandstolene viser at den lille stranda som er opparbeidet er privat.
Privat
Privat: Mange har reagert på det de mener er forsøk på privatisering av de nylig opparbeidede plenene og strendene langs den nye strandstien. Nå bekrefter kommunen at grunneierne er i sin fulle rett til å gjøre dette. Området er fremdeles privat. (Foto: )
Privat grillbu
Privat grillbu: Det skal her føres opp en privat bygning mellom strandstien og elva. (Foto: )
På det offentliges regning
På det offentliges regning: Det har gått med høye summer for å anlegge strender og plener utenfor gjerdet som stenger allmennheten ute. Dette er i tråd med avtalene som er inngått med grunneierne. (Foto: )

+ Det hersker full forvirring, etter at flere har opplevd å bli bortvist fra det de nå trodde var offentlig tilgjengelige badeplasser langs strandstien. Nå svarer kommunen at det kun er selve stien allmennheten kan benytte.

  • Anne Jeppestøl Engedal
annonse