Synketømmer utendørs: Rådmannen tillater at det tas opp 20 tømmerstokker fra Venneslafjorden for å lage utemøbler til det planlagte uteområdet ved den nye kirken. Foto: Ill

Kirken vil lage nytt uteområde av synketømmer

Rådmannen sier ja til å at det kan tas opp 20 tømmerstokker fra Venneslafjorden for å lage utemøbler til den nye kirken.

Det er nylig gitt tillatelse til å la Kirkens Bymisjon ta opp inntil 20 stokker av synketømmer fra Venneslafjorden.Nå søker altså Kirkevergen i Vennesla om å få lov til det samme. Det er arbeidsgruppa for ny kirke som står bak ønsket om å bruke synketømmer til å lage utemøbler på det som skal bli et aktivitetsområde utenfor den nye kirken.

Les også
Vil bruke synketømmer i den nye kirken

Ifølge søknaden er de opptatt av å knytte nytt kirkebygg opp imot kulturhistorien og det stedegne for Vennesla.Rådmannen mener at det vil være positivt å ta opp synketømmer til bruk i bygda og i forbindelse med den nye kirken, samt at tiltaket kan synliggjøre en del av kommunens kulturhistorie fra tømmerfløtingen.