– Du må ha dette hjertet som en beundrer-gave fra meg, sa Ståle Andersen.

– Så nydelig. Nå er jeg nesten klar til å svare ja til deg, repliserte helseministeren.

–Nei, mi kan ikkje det, svarte Ståle.

Det var uhøytidelig, moro og trivelig da helseminister Ingvild Kjerkol hadde en og en halv times snarvisitt i Vennesla tirsdag.

Hun kom for å snakke om Fellesskap og mestring – bo trygt hjemme- reformen. Om hvor viktig det er at vi greier oss selv lengst mulig, men at vi aldri skal frykte at ikke fellesskapet er der når vi trenger det. Hun hadde valgt Vennesla fordi kommunen satset på trygghetsboliger og bygg med masse aktiviteter allerede for 25 år siden.

Det kommer fram i en pressemelding kommunen sendte ut tirsdag.

Imponert

Kjerkhol ble imponert over tankegangen rundt Venneslatunet og Venneslastua, og hvordan kommunen så langt tid har greid å bygge et senter hvor folk kan bo trygt hjemme, samtidig som hjemmetjeneste, dagsenter og mange aktiviteter, og frivillige, er til stede.

– Jeg hadde ikke sett mørkt på å bli 97 her i Vennesla. Dere er gode på å skape gode fellesskap. Det er tydelig, sa Kjerkol, som ikke har vært i Vennesla før.

Nyhet

På tampen av besøket i Vennesla kom hun med en nyhet mange kommuner har ventet på i flere år.

Ingvild Kjerkol har sammen med justisministeren satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan Norge best kan ivareta personer med alvorlige psykiske lidelser som også har begått eller begår kriminalitet. Utvalget skal foreta en bred evaluering av forvaring, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorgs.

Dette er akkurat det Vennesla kommune har etterlyst. Kommunen har ment at svært syke mennesker blir svingdørspasienter som ikke får god nok hjelp. De er for syke til å være ansvarlig for egne handlinger, og dømmes til behandling i stedet for fengsel. Likevel får de ikke god behandling. Ofte møter de stor motstand i lokalsamfunnene hvor de bor.

– Vennesla har bidratt med viktige innspill i denne saken. Dette utvalget vil svare på de alvorlige spørsmålene denne saken reiser. Vi er inne på store og vanskelige dilemmaer, men vi må finne løsninger som både ivaretar den enkeltes verdighet og samfunnssikkerheten, sa Kjerkol,