Venneslahjelpa i gang: – Har fått bra med henvendelser