Utførte gravearbeid uten tillatelse eller varsling

foto