Brann, ruskjøring, innbrudd og snøballkasting mot biler

foto