Unormalt høyt sykefravær i helsesektoren: – Har brukt en del overtid