Søker om å reetablere lekeplass – venter på godkjenning fra Bane Nor

foto