Budsjettforslaget: – En slik økning i avgifter vil fort ramme de som har minst