Vil gi mer lønn til en gruppe kommuneansatte

foto