Halvparten kjører til trening, selv om de bor i nærheten