Disse skal sitte i de politiske utvalgene i kommende periode