Avventer nytt utvalg: – Vi gjør en ny vurdering om ett år