Har lært mye de første månedene med strikkhopp – tar grep mot neste sesong

foto