Håper brettspillkveld blir en hit blant venndølene