Opphever totalforbudet mot aktivitet i skog og utmark

foto