Vil ruste opp det gamle herredshuset for flere millioner kroner