Får pastorjobben fast: – En ære og en tillitserklæring