Mens antall drepte i trafikken synker i Norge, dør flere på veiene i Agder

foto