Tapte 3–24 i kampen om å fjerne all privatisering ved strandstien