Unge idrettsspirer ga alt under klubbmesterskap

foto