Avvikler bilopphogging og åpner billakkering

foto