Får ikke eiendom i arveoppgjør – i alle fall ikke ennå