– Om ikke vi får flere aspiranter er det slutt på korps i Vennesla