– Laget problemer og utførte skadeverk i badeparken