Mener det var uproblematisk at God Driv var invitert på folkevalgtopplæring