Uklart hva som skjer med de tomme lokalene i gågata

foto