Seks russ smittet: – Jeg håper virkelig vi er tidsnok ute med å stoppe spredningen