– Verdiene i denne saken er større enn flaggreglene