Høyner farevarselet: – En sneip fra en bil kan forårsake skogbrann