VT fulgte presentasjonen av budsjett og økonomiplan direkte