Fornærmede var 9 år da overgrepene skjedde, og hendelsene ligger ni år tilbake i tid.

Det var først i 2020 at fornærmede valgte å anmelde forholdet.

Tiltalte innrømmet allerede i politiavhør at han hadde hatt seksuell kontakt med gutten, og retten mener dette har stor verdi i denne type saker.

Dette legges det vekt på i formildende retning.

I straffskjerpende retning pekes det på fornærmedes unge alder, og at den seksuelle omgangen omfattet samleie eller handlinger likestilt med samleie.

Mannen må også betale 240.000 kroner i oppreisning til offeret.