I en pressemelding fra Region Kristiansand står ordførerne i regionen samlet bak et krav om økt satsing på E39 og veiutbygging gjennom landsdelen med følgende uttalelse.

De poengterer at sammenhengende firefelts trafikksikker motorvei gjennom Agder er helt nødvendig for videre utvikling av Kristiansandsregionen, og kommer med følgende uttalelse:

– Region Kristiansand ser med meget stor bekymring på at Nye Veier utsetter videre utbygging av E39 fra Mandal og vestover, samt E18/E39 Ytre ring i Kristiansand.

Videre skriver ordførerne at de forventer og oppfordrer på det sterkeste at staten bevilger nye midler til Nye Veier.

– Slik at Nye Veier prioriterer gjennomføring av de planlagte og regulerte prosjektene for å få en sammenhengende firefelts trafikksikker motorvei gjennom Agder.

Uttalelsen er signert alle ordførerne i Region Kristiansand: Gyro Heia (Birkenes), Terje Møkjåland (Iveland), Jan Oddvar Skisland (Kristiansand), Einar Holmer-Hoven (Lillesand), Even T. Sagebakken (Lindesnes) og Nils Olav Larsen (Vennesla).