Kommunen gir egen enhet det glatte lag etter tilsyn på Strandstien-prosjekt