Mange sperret øyenene opp av den uvanlige søndagsturen