Brukte 30 millioner kroner mer på oppvekstområdet enn budsjettert