De to guttene går på samme skole, og besøksforbudet gjelder ikke i skoletiden eller på arrangementer i regi av skolen.

Men retten mener det er grunn til å tro at gutten som nå er ilagt besøksforbud vil begå en straffbar handling overfor fornærmede.

Retten ser det som nødvendig å ilegge besøksforbud for å verne gutten som har blitt utsatt for flere voldsepisoder.

Besøksforbudet innebærer at gutten er forbudt å oppsøke, forfølge og på noe vis ta kontakt med den jevnaldrende gutten, verken personlig, gjennom telefon, tekstmelding, eller annen elektrisk meddelelse, eller gjennom tredjemann.

Gutten som nå er ilagt besøksforbud er ikke under den kriminelle lavalder, og kan bli straffeforfulgt dersom han bryter besøksforbudet.

Hevn

Når Agder tingrett går til det skrittet å ilegge en mindreårig gutt besøksforbud, er det fordi man mener det er en nærliggende og reell fare for at et straffbart forhold vil kunne skje.

Og i denne saken er besøksforbudet ilagt på bakgrunn av en voldsepisode.

17. mai i år skal mistenkte ha tatt kvelertak, spyttet og slått fornærmede i hodet.

Foranledningen var at gutten som ble slått, hadde anmeldt mistenktes kamerater i forbindelse med en tidligere voldsepisode.

Dette har begge guttene forklart.

Den fornærmede gutten anmeldte også voldsepisoden som fant sted 17. mai, til tross for at denne ble utløst av at han også tidligere hadde valgt å anmelde vold.

Retten har vurdert at besøksforbudet ikke innebærer et uforholdsmessig inngrep i livet til gutten som er ilagt dette.

Retten mener et besøksforbud på tre måneder er nødvendig for å sikre fornærmedes interesser.