Fortvilte familier oppsøker NAV fordi de nektes BankID: – De settes utenfor samfunnet vårt

foto