Forsinket – veien blir stengt lenger enn først planlagt