Planen var å redusere støtten, men rådmannen vil heller øke