Får ikke dumpe ren snø i elva – må kjøre snø til Ålefjær