Fortsetter på gang- og sykkelveien fra Samkom – kritikken haglet mot fylkeskommunen

foto