Vil inngå avtaler med private utbyggere for å tilby «trygghetsboliger»