Bevilget 200.000 til vedlikehold i 2015 - nå rives huset på Nesodden