Tordis fra Vennesla fikk pris av Kronprinsessen

foto