Har klare forventninger i en tid der folk sliter med å få endene til å møtes