– Har ikke fått reaksjoner på at vi holder skolen åpen