Må gjøre endringer på asylmottak – 23 beboere deler på to dusjer