Planene om en ny stor barnehage i Holtet er lagt på is

foto