Skal oppgradere datasystemer – ber folk ha tålmodighet